Books

bookTürkiye’de Çin’i Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar
(Thinking of China in Turkey: New Approaches to Economic, Political and Cultural Relations)
Edited by: Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı.
Istanbul: Boğaziçi University Press, 2013.
Turkey-Flag 328 pages.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki resmi ilişkiler 1971 yılında tesis edilmiş olsa da Türkler ile Çinliler arasındaki ilişkiler yüzyıllar, hatta binyıllar öncesine dayanıyor. Ne var ki kısa bir süre öncesine kadar, Türkiye ile Çin birbirlerine hem fiziksel hem de düşünsel olarak bir hayli uzakta dururken, son dönemlerde bir yakınlaşma olduğunu ve ilişkilerin her alanda hızla geliştiğini görüyoruz. Ancak bizler Çin’i ne kadar tanıyoruz?

Çin ile ilgili olarak ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretme konusunda henüz istenilen aşamaya gelemediğimiz bir gerçek. Üniversitelerimizde Çin üzerine uzmanlaşan öğretim üyesi ve araştırmacıların sayısı parmakla sayılabilecek kadar az.

Farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri farklı açılardan ele alan bu kitap, Çin’e odaklanan genç akademisyenler ile duayen hocaları buluşturan bir çalıştayın ürünü olarak ortaya çıktı.
(Tanıtım Bülteninden)

Review 1 (Turkish Review, July/August 2014) UK-Flag pdf
Review 2 (Derin Tarih, August 2013) Turkey-Flag pdf
Review 3 (Analist, September 2013) Turkey-Flag pdf
Review 4 (Radikal, November 1, 2013) Turkey-Flag
Review 5 (China Radio International, August 6, 2013) Turkey-Flag